Hankkeet

Sallan 4H-yhdistys on aktiivinen hanketoimija, joka osallistuu aktiivisesti valtakunnallisen 4H-liiton hankkeisiin sekä mahdollisuuksien mukaan toteuttaa myös omia hankkeita. Yhdistys kehittää hankkeilla paikallista toimintaa kysynnän mukaan sekä paikallisia tarpeita ja kehittämiskohtia huomioiden. 

Yhdistys toteuttaa mielellään yhteistyöhankkeita ja ottaa avoimesti vastaan ehdotuksia hanketoiminnasta.