Tukea ja tehoa järjestöjen työllistämiseen

 

 

Hankkeen kohderyhmänä ovat yhdistysten työntekijät, yhdistysten luottamushenkilöjohto sekä välillisesti paikkakunnilla toimivat viranomaiset sekä yritykset ja muut työnantajat. Hankkeen aikana parannetaan paikkakuntien työllistämisestä vastaavien viranomaisten ja kolmannen sektorin toimijoiden välistä yhteistyötä.

Koulutusta, ohjausta ja yhteistyötapaamisia

Hankkeen aikana järjestetään mm. koulutuksia, ryhmä- ja yksilöohjausta, tutustumisia työnantajiin sekä erilaisia yhteistyötapaamisia. Näillä toimenpiteillä pyritään parantamaan toimijoiden osaamista, työhyvinvointia sekä työssäjaksamista. Koulutuksissa ja ohjauksissa hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan etäyhteyksiä.

Paikallisia toimijoita rohkaistaan työllistämään aiempaa enemmän myös työttömiä työnhakijoita. Koulutuksen ja ohjauksen avulla edistetään yhdistyksiin työllistettyjen henkilöiden työelämävalmiuksia ja työnhakutaitoja sekä työntekijöitä ohjataan omien vahvuuksien tunnistamiseen ja vahvistamiseen. Yrittäjyyspolku tuodaan myös esille mahdollisuutena työllistymiseen. Alle 29-vuotiaille järjestetään yrityskursseja ja tehdään yrityksen perustaminen tutuksi.

Mukana 15 paikkakuntaa

Rahoituksen hankkeelle on myöntänyt Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskus. Hanke toimii 15 paikkakunnalla Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa ja Lapissa. Hankkeen osatoteuttajina toimivat 4H-yhdistykset Kuusamossa, Limingassa, Taivalkoskella, Pudasjärvellä, Kempeleessä, Tyrnävällä, Lumijoella, Ylivieskassa, Oulaisissa, Sodankylässä, Ylitorniossa, Sallassa, Ristijärvellä, Sotkamossa ja Sievissä.

 

Lisätietoja hankkeesta:
Seija Heikkinen
projektipäällikkö
Puh. 044 377 7469
seija.heikkinen(at)4h.fi

Suomen 4H-liitto
Kajaanin toimipiste
Kasarminkatu 43 B
87500 KAJAANI

 

http://www.4h.fi/tukea