Vapaaehtoistoiminta

4H:ssa tehtävä työ lasten ja nuorten parissa perustuu ammattitaitoisten toimihenkilöiden ja vapaaehtoisten yhteistyölle. Oletko sinä yksi heistä?

Kerhonohjaajat

Tavoitteena on, että kerhoja ohjaavat vapaaehtoiset aikuisohjaajat tai nuoret, joille maksetaan pieni palkkio. Kerhonohjaajana voi toimia 13–18-vuotias nuori ja/tai aikuinen. Ohjaajat vastaavat kerhokertojen suunnittelusta ja toteutuksesta. Kerhonohjaajat toimivat tehtävässä yleensä vähintään yhden lukukauden. Kerhojen ohjaustehtäviin toivotaan myös aikuisia vapaaehtoisia

Leirien, retkien ja kurssien järjestäjät ja ohjaajat

Leirien, retkien ja kurssien järjestäminen sekä ohjaaminen tarjoavat tehtäviä nuorten ohjaamisesta kiinnostuneilla aikuisille, opiskelijoille ja harjoittelupaikkaa tarvitseville. Monet tehtävistä ovat kertaluonteisia ja soveltuvat hyvin henkilöille, joita kiinnostaa lyhytkestoinen sitoutuminen.

Hallituksen jäsenet

Hallitusten jäseniltä edellytetään pitkäjänteistä sitoutumista ja kykyä laajojen kokonaisuuksien hallintaan. Tehtävissä painottuvat yhdistyksen toiminnan suunnittelu, talous, hallinto, viestintä ja sidosryhmäyhteistyö. Hallitus kokoontuu 4–8 kertaa vuodessa. Hallituksen jäsenen toimikausi on kolme vuotta kerrallaan. Tutustu tämän hetken hallitukseen

Yritysohjaajat

Jokaisella 4H-yrityksellä on yritysohjaaja. Yritysohjaaja voi olla kuka tahansa aikuinen, jolla on kiinnostusta toimia tehtävässä. Ohjaajan tehtävänä on olla nuoren tukena ja apuna yritystoiminnan käynnistämisessä ja toteuttamisessa. Yritysohjaaja ei ole juridisesti vastuussa nuoren harjoittamasta yritystoiminnasta. Yritysohjaaja sitoutuu tukemaan nuorta niin kauan kuin 4H-yritys on toiminnassa.

Työelämäkurssien ohjaajat

Työelämäkurssien vapaaehtoisina ohjaajina toimivat eri alojen ammattilaiset. Ohjaajan tehtävänä on perehdyttää nuoria kurssin aiheen mukaisiin käytännön työtehtäviin. Ohjaajan ammatillinen osaaminen voi liittyä mm. seuraaviin aloihin: Lastenhoito, Koiranhoito, Kotityöt, Pihatyöt ja Metsätyöt. Ohjaus voi olla yhden kurssikerran (4 t) mittainen.

4H-helpparit

4H-helpparit ovat TOP-tehtäväsivuston isäntäväkeä, jotka antavat lapsille palautetta heidän tekemistään tehtävistä ja osallistuvat sivuston kehittämiseen yhdessä ylläpidon kanssa. Helppariksi voi hakea kuka tahansa 16 – 28-vuotias nuori. Lue Minnan haastattelu ja katso 4H-helppareista kertovat videot. Helpparit koulutetaan tehtäviinsä. Helpparit toimivat verkossa, joten tätä vapaaehtoistyötä voit tehdä vaikka kotisohvalta. Tutustu TOP-tehtäväsivustoon. Jos kiinnostuit, täytä hakulomake.

Isäntäperheet

4H-vaihtarit asuvat Suomessa oleskelunsa ajan isäntäperheissä. Isäntäperheen tehtävänä on tarjota nuorelle koti Suomessa hänen oleskelunsa ajan. Isäntäperheeksi soveltuu avoin ja kielitaitoinen, muiden maiden kulttuureista kiinnostunut perhe. Isäntäperheenä toimiminen voi vaihdella viikosta muutamaan kuukauteen.

Ota rohkeasti yhteyttä ja kerro millaisista tehtävistä olet kiinnostunut. Se voi olla jotain aivan muutakin kuin yllä esitelty.