Luonnontuotealan tiedotushanke

Luonnontuotealan tiedotushanke

 

Hanke toteutettiin Lapin 4H -piirin alueella. Se aktivoi Lapin maaseudun nuoria toimimaan luonnontuotealalla, mikä lisää maaseudun elinvoimaa ja ehkäisee nuorten syrjäytymistä.

Hanke pyrki tavoitteeseensa järjestämällä 535 tiedotustapahtumaa käsittävän kampanjan, jolla se tavoittaisi 16 340 tuhatta nuorta. Tiedotuskampanja osoitti luonnontuotealalla olevan ekologisesti kestäviä ja haastavia sekä osaamista vaativia ansainta- ja toimintamahdollisuuksia yrittämisen, palkkatyön ja harrastamisen suunnassa.

 

Kansainvälinen nuorisohanke - Learning By Doing

 

Hankeen pyrkimyksenä oli lisätä yrittäjyyden, luonnontuotealan ja matkailun kiinnostavuutta nuorille kansainvälisyyden avulla.

 

 

Tehoa poro- ja lammaskoirien työkäyttöön - koulutushanke

 

Lapin 4h-piiri ry on toteuttanut kahdessa 8kk:n jaksossa tapahtuvat koulutushankeet poro- ja lammaskoirien työkäytön lisäämiseksi. Hankkeelle on saatu tukea Pohjoisimman Lapin Leader ry:n rahoituskiintiöstä.

 

Nuorten metsäosaaminen ja koulutus


 

 Lapin 4H-piiri toteutti Lapin metsäkeskuksen hallinnoiman Lapin metsäkoulutus- ja neuvonta -hankkeen "Nuorten metsäosaaminen ja koulutus" -osion. Hankkeen rahoittaa Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto ja se toteutti Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa 2007 - 2013. Toteutusaika oli 1.1.2011 - 31.12.2012.

 

Luova - luonnontuotealan verkostovalmennus Lapissa

 


Luonnontuotealan verkostovalmennus Lapissa -hanke LUOVA on EU:n maaseuturahaston ja Lapin TE-keskuksen rahoittama hanke, jota hallinnoi ProAgria Lappi ry. Se toteutti hankkeen yhteistyössä Lapin 4H-piirin kanssa. LUOVA on LAPPI LUO -työohjelman sisarhanke ja niillä on yhteinen ohjausryhmä sekä johtoryhmä.

Hankkeen päätavoitteet:

1. Luonnontuotealan neuvontapalveluiden tuotteistaminen: Neuvonnan työmallin kehittäminen. Raaka-ainetuotannon tukitoimintamallin kehittäinen. Kaksisuuntaisen tiedonvaihdon vahvistaminen.

2. Luonnontuotealan ja rajapintatoimialojen verkostojen ja yhteistyön kehittäminen: Sidosryhmäsuhteiden vahvistaminen ja toiminnallinen yhteistyö. Uusien kehittämiskohteiden tunnistaminen. Uusien tuotteiden, palveluiden ja toimintatapojen löytäminen.

3. Luonnontuotealan yrittäjyyden edistäminen: Tuotekehityksen, tutkimuksen ja osaamisen yhteen saattaminen. Aloittavien tai yritystoimintaa suunnittelevien ohjaus ja tukeminen. Verkostomaisen yritystoiminnan edistäminen