Tuunaillaan duunia

Tuunaillaan duunia- hanke toimi Sallassa 15.4.2019 - 31.8.2020. Hankkeen tavoitteena oli luoda Sallassa oma ohjausmalli, joissa suunnitelmallisella toimijoiden yhteistyöllä ja palveluja oikea-aikaisesti kohdentamalla edistettiin työnhakijoiden työllistämistä ja koulutuksiin osallistumista.

Hankkeessa kartoitettiin Sallassa toimivien yritysten ja yhdistysten sekä muiden toimijoiden tarjoamia työmahdollisuuksia, sekä aktivoitiin heitä tarjoamaan työ- ja koulutusmahdollisuuksia työnhakijoille. Hanke hyödynsi työkokeilua, palkkatukea, työvoimakoulutusta, korttikoulutuksia ja muita koulutuksia/valmennuksia, jotka edistivät työnhakijan työllistymistä.

Hanke teki monialaista yhteistyötä yhdessä Sallan aluaan muiden toimijoiden kanssa. 

Kohderyhmänä oli ensisijaisesti vähintään kaksi vuotta lähes yhdenjaksoisesti työttömänä olleet ja yli 30-vuotiaat aikuiset, jotka olivat vailla ammatillista koulutusta tai joilla oli osaamisen kehittämisen tarvetta ja joilla oli pitkäaikaisen tuen ja ohjauksen tarvetta, sekä maahanmuuttajat, jotka tarvitsevit ohjausta ja tukea työhön sijoittumiseksi. Kohderyhmään kuuluva työnhakija pystyi ohjautumaan hankkeeseen omatoimisesti tai TE-toimiston kautta. 

Osana hanketta järjestimme työttömille myös avoimia ja maksuttomia vapaa-ajan aktiviteetteja, kuten Työttömien kahvilan keskiviikkoisin klo 13-15. 

Hanke päättyi 31.8.2020.

Hanketyöntekijöinä työskentelivät:

Projektipäällikkö 
Julia Santala

Hankeavustaja 
Salla Klemetti