Tuunaillaan duunia

 

Hanke Tuunaillaan duunia

Tuunaillaan duunia- hanke käynnistyi 15.4.2019 ja arvioitu kestävän noin puolitoista vuotta. Hankkeen tavoitteena on luoda Sallassa oma ohjausmalli, joissa suunnitelmallisella toimijoiden yhteistyöllä ja palveluja oikea-aikaisesti kohdentamalla edistetään työnhakijoiden työllistämistä ja koulutuksiin osallistumista.

 

Hankkeessa kartoitetaan Sallassa toimivien yritysten ja yhdistysten sekä muiden toimijoiden tarjoamia työmahdollisuuksia, sekä aktivoidaan heitä tarjoamaan työ- ja koulutusmahdollisuuksia työnhakijoille. Hanke hyödyntää työkokeilua, palkkatukea, työvoimakoulutusta, korttikoulutuksia ja muita koulutuksia/valmennuksia, jotka edistävät työnhakijan työllistymistä.

 

Kohderyhmä ensisijaisesti vähintään kaksi vuotta lähes yhdenjaksoisesti työttömänä olleet ja yli 30-vuotiaat aikuiset, jotka ovat vailla ammatillista koulutusta tai joilla on osaamisen kehittämisen tarve ja joilla on pitkäaikaisen tuen ja ohjauksen tarve, sekä maahanmuuttajat, jotka tarvitsevat ohjausta ja tukea työhön sijoittumiseksi. Kohderyhmään kuuluva työnhakija voi ohjautua hankkeeseen omatoimisesti tai TE-toimiston kautta.

 

Lisää tietoa hankkeesta antaa

Projektipäällikkö Julia Santala

julia.santala@4h.fi

040 620 9965